پنجره جوهری

مزه ای در جهان نمی بینم/دهر گویی دهان بیمار است

پشت شمشاد های بلند

لابه لای قدم های عابران، بساط می کند

مرد ماهی گیر.

 

سیگار صبحگاهی اش را روشن می کند.

 

از طوفان شب گذشته با مردم حرف می زند

و برای تازگی ماهی ها

به جان دخترش قسم می خورد.

ماهی ها در جعبه ی چوبی بالا و پایبن می پرند.

یکشنبه ۲۳ فروردین۱۳۹۴ | 18:57 | معین | |

                                                                                                             به: ریحانه

حصارِ بلندِ بلور شکست

 و ماهی کوچک رقصان

 به دریاها شتافت.

 سفره ها به آبهای بیکران کشیده شد

 و شکوفه های صف به صف

 بهار را

 برای ماهی کوچک آزاد

 به رقص ایستاده اند.

                                                                                            معین94/12/28

 

 

 

 

جمعه ۲۹ اسفند۱۳۹۳ | 11:6 | معین | |

وسط فحش های ناموسی

رگِ غیرت پر از هروئین شد

چهره ی شهر زرد و چرکین شد.

جمعه ۱۷ بهمن۱۳۹۳ | 10:3 | معین | |

5.

دخترک

 ناخن های باریک اش را

زیر هلال ماه،

نقره ای رنگ می کند.

 

 

شنبه ۱۳ دی۱۳۹۳ | 17:42 | معین | |

تووی آغوش سردِ زن، لرزید

تن مردی که تلخ خندان است

او فقط یک سگ نگهبان است.

دوشنبه ۲۴ آذر۱۳۹۳ | 17:25 | معین | |

پاییز را دوست دارم چرا که با صدای خش خش برگهایش موسیقی زندگی ام را می نوازد.

بهار شاعران را دوست دارم چرا که با نگاه به برگی که در حال جدا شدن از شاخه ایست با  خودم فکر می کنم که آیا من نیز اینگونه از خالقم جدا شده ام؟

نگاهم را از برگ دور نمی کنم وشاهدم که برگ بیچاره هزارن پیچ وتاب می خورد و در آن لحظه ی نا تمام به سرگر دانی زندگانی ام می اندیشم. و باحسرت آهی می کشم که درخت را سوز زمستانی در بر می گیرد.

با نگاه خیره اینبار برگ را دنبال می کنم تا اینکه می بینم برگ آرام بر زمین نشست اما دور از شاخه های درخت؛ و آنگاه یاد لحظه هایی می افتم که  در آرامش موهوم و خیالی این دنیا مسکن گرفته ام حال آنکه در منجلابش  دست و پا می زنم .

و ناگاه اشک به مهمان چشمانم می شود نه برای خودم بلکه به خاطر برگ بیچاره ؛ چون شاهد لحظه ای  هستم که عابری با بی اعتنایی تمام قدم بر روی آن گذاشت و صدای فریاد برگ، اندام درخت را به لرزه انداخت.

و سدی که در برابر اشکم از روی غرور زده بودم می شکند. و سیلی به راه می افتد که تمام وجودم را می شویید و پاکم می کند.

                                                                                                                                   معین آهنگر دارابی      پاییز 86

..................................................................................................................................................................

جمعه ۴ مهر۱۳۹۳ | 12:46 | معین | |

آواز دخترک کولی

میان بوته های تمشک

آخرین روزهای بهاری.

..........................................

یک پا و دو عصا

بساط مرد روی سرعت گیر

بادهای شمالی بندر.

 

شنبه ۱۱ مرداد۱۳۹۳ | 23:26 | معین | |

می تراشید صورت خود را

مرد پیکرتراش اجباری

شکل یک زن پس از خود آزاری...

 

دوشنبه ۵ خرداد۱۳۹۳ | 17:16 | معین | |

پاييز را بهانه گرفتم كه گريه كنم

ديدم خزان به باغ من امد به نوبهار

زنجير ها تنيده بر افكار خسته ام

دردم كناري و قلم درمان به يك كنار

جمعه ۱ آذر۱۳۹۲ | 18:12 | معین | |


دوشنبه ۲۱ مرداد۱۳۹۲ | 20:12 | معین | |

www . night Skin . ir