پنجره جوهری

مزه ای در جهان نمی بینم/دهر گویی دهان بیمار است

وسط فحش های ناموسی

رگِ غیرت پر از هروئین شد

چهره ی شهر زرد و چرکین شد.

جمعه 17 بهمن1393 | 10:3 | معین | |

5.

دخترک

 ناخن های باریک اش را

زیر هلال ماه،

نقره ای رنگ می کند.

 

 

شنبه 13 دی1393 | 17:42 | معین | |

تووی آغوش سردِ زن، لرزید

تن مردی که تلخ خندان است

او فقط یک سگ نگهبان است.

دوشنبه 24 آذر1393 | 17:25 | معین | |

www . night Skin . ir